Datuak eskaera eta baimen15/1999 Datuen Babeserako Lege Organikoaren arabera, adierazitako datu pertsonalak ESKOLA BERRIA GURASOEN ELKARTEA titularra den fitxero batetara gehituko direla informatzen dizugu, eta datu horiek soilik eta esklusiboki gure Elkarteak garatzen dituen jardueretako informazioa luzatzeko, oharrak jakinarazteko, deialdiak egiteko, e.a. erabiliko direla. Nahi izanez gero eskuratze, zuzenketa, anulatze edo ukapen eskaerak egiteko eskubide osoa izan dezakezu, horretarako Eskola Berria Gurasoen Elkarteari zuzendutako idazki baten bidez gure Elkarteak eskolako sarreran duen posta-kutxatilan sartuz.

De acuerdo con la Ley Orgánica de Protección de Datos 15/1999 te informamos que los datos personales aportados, serán incorporados al fichero cuya titular es ESKOLA BERRIA GURASOEN ELKARTEA, y serán tratados exclusivamente para el envío de avisos, convocatorias, etc., relacionadas con las actividades desarrolladas por nuestra asociación de madres y padres. Puedes ejercitar tus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a Eskola Berria Gurasoen Elkartea y depositándolo en el buzón de la Asociación que se encuentra en la entrada de la escuela.

FacebookTwitter